Een afbeelding van het coronavirus

Blogs

21 juli 2020 |    tuin

Zeg het met bloemen

De belevingstuin bij het oncologiecentrum is een mooie plek waar patiënten hun zinnen kunnen verzetten. Eén enorme bloemenzee: zo ziet de tuin eruit vanuit de omringende ziekenhuisverdiepingen. De tuin is aangelegd voor patiënten die het oncologiecentrum bezoeken. Na de spreekuren is de beurt aan patiënten van de verpleegafdeling Interne Geneeskunde. Zij zijn voor een bepaalde periode onze pilotgasten.
Lees verder
5 februari 2020 |    tuin

Voltooid

Volgt u de seizoenen in de belevingstuin bij het oncologiecentrum? Wat was ook al weer de bedoeling van die BuitensteBinnenTuin? Het kunstcollectief ‘Circus Engelbregt’ wil de overgang tussen wachtruimte, kas en tuin zo vloeiend mogelijk laten verlopen. Onder het motto “de mensen de tuin in, de tuin het ziekenhuis in” heeft Engelbregt bepaalde ingrepen gekoppeld aan de jaargetijden.
Lees verder
Dit is een afbeelding van klaprozen in de belevingstuin van VieCuri
3 juli 2019 |    tuin

LOL

Professionals en patiënten van VieCuri belichten actuele onderwerpen door middel van een blog. Dit blog is geschreven door drs. Marion Titselaar, programmamanager Oncologie.
Lees verder
15 april 2019 |    zorg, kwaliteit, innovatie, wetenschappelijk onderzoek, tuin

Geurig groen

Voor het welbevinden van patiënten is het van belang om spanning rondom een afspraak te verminderen. Hoe kunnen we onze zintuigen prikkelen om ons te laten ontspannen?
Lees verder
6 maart 2019 |    tuin

Waarover praten zij?

Dat grote en groene vierkante veld, waarop jarenlang slechts 2 bonenstakige boompjes groeiden, is zichzelf niet meer.
Lees verder
Scroll voor meer informatie