LOL

Datum: 3 juli 2019

Waar ook de zorg zich zorgen over maakt: arbeidsmarktproblematiek, ziekteverzuim, personeelstekorten en werving nieuw personeel. Maar het behouden van goede medewerkers die gemotiveerd zijn en plezier hebben in hun werk is misschien nog wel belangrijker.

 

Chief Happiness Officers

Ik maak even een uitstapje naar een bericht op Skipr van 7 mei 2019. Daarin viel te lezen, dat er een community bestaat van deskundigen die het werkplezier moeten terugbrengen in de zorg. Officieel noemen zij zich Chief Happiness Officers (CHO). Een mondvol. Soms worden ze ook Chief Inspiration Officer genoemd. Als het is gelukt, heeft de St. Anna Zorggroep intussen een CHO. Die advertentie heb ik november vorig jaar nog zien staan in hetzelfde Skipr. Er is ook al één dag in het jaar gereserveerd voor de Dag van het Werkplezier. Die is op 29 januari. Noteert u die maar vast in uw agenda.


Werkplezier in de zorg. Dat wil iedereen wel. Daar valt dus niets op af te dingen. Maar waarop dan wel? Nou, de nadruk ligt vaak op verzuim. Terwijl het beter is om het plezier terug te brengen. Mensen binnenhalen is de ene kant van de medaille, mensen binnen boord houden de andere zijde. De meest voor de hand liggende kenmerken van werkplezier zijn: betrokkenheid, mate van eigenaarschap en autonomie ervaren. Daar mag nog de natuur aan toegevoegd worden. Groen als betekenis voor gezondheid.

 

Groen en gezondheid

Aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VUA) wordt sinds 2005 onderzoek gedaan naar de relatie tussen groen en gezondheid. Eerst werd er onderzoek gedaan naar groen in de woonomgeving. Later vond uitbreiding plaats naar settingen als schoolpleinen, buitenruimte vrouwenopvang en campussen. Er zijn nu prille stappen gezet om daar de buitenruimte van VieCuri aan toe te voegen. In het bijzonder de BuitensteBinnenTuin bij het Oncologiecentrum van VieCuri.


De onderzoeker aan de VUA heeft ook nog als onderzoeksvraag: “Als groen goed is voor patiënten dan moet het ook goed zijn voor medewerkers”. Ook op hen moet het een helende werking hebben. De aanname is, dat groen de arbeidsvreugde en vitaliteit verhoogt. Het mes snijdt dan aan twee kanten.


De BuitensteBinnenTuin wordt binnenkort opengesteld voor patiënten van het oncologiecentrum en hun begeleiders. Een proef moet uitwijzen of patiënten en medewerkers van andere specialismen te zijner tijd ook toegang tot de tuin krijgen.


Vaak worden groene zones aangelegd, maar wordt er geen tot weinig gebruik van gemaakt. Hoe zorg je er dan voor dat die ruimtes wél benut gaan worden? Dat gaat kunstenaarscollectief Circus Engelbregt voor ons uittesten. Welke mogelijkheden zijn er om patiënten en partners te prikkelen om de BuitensteBinnenTuin te bezoeken. Ook wordt gekeken naar middelen waarmee medewerkers, patiënten en partners kunnen stimuleren tot een bezoek aan deze buitenruimte.

 

Bouwe met plezeer

Misschien kom ik nu pas uit mijn winterslaap, maar als ik mij niet vergis gebruikt een aannemer uit Venlo al vele jaren lang de slogan “Bouwe met plezeer” (de dialectvariant). En graag haal ik Noord-Limburg naar Den Haag. Lang geleden was er een onderwijsminister met een flamboyante hoed naar Venlo gereisd. Hij opende een nieuw gebouw van Gilde Opleidingen aan een rotonde aan de Hagerhofweg.


Legendarisch zijn zijn woorden: “Venlo, stadje van lul en plezier” (de ABN-versie). Dat lul was een beetje lullig, maar wel lollig en dat we in Venlo plezier weten te maken is goud waard.

 

Drs. Marion A.G.S. Titselaar, MSc, programmamanager Oncologie

Foto Marion Titselaar
Marion Titselaar
M.A.G.S. (Marion) Titselaar Programmamanager oncologie
Scroll voor meer informatie