Nieuwe voorzitter Cliëntenraad VieCuri stelt zich voor

Datum: 19 juni 2018

Mijn naam is Huub Selen en sinds januari 2018 ben ik voorzitter van de Cliëntenraad. In de afgelopen maanden heb ik veel medewerkers van VieCuri mogen ontmoeten en leren kennen. Dat is belangrijk om mijn functie als lid en als voorzitter goed uit te kunnen voeren.

 

Als voorzitter wil en moet ik weten wat er allemaal speelt binnen zo'n grote ziekenhuisorganisatie. Daarnaast hebben de leden van de Cliëntenraad mij enorm geholpen en wegwijs gemaakt in de verschillende dossiers.

Nu is de tijd aangebroken om regelmatig een blog te schrijven zodat iedereen die wil weten wat de Cliëntenraad nu precies doet goed te informeren. Tevens willen we als Cliëntenraad ook meer zichtbaar worden en informatie van en bij de achterban (cliënten en medewerkers) ophalen. Daarvoor moet u dan wel weten hoe u ons kunt bereiken en tot wie u zich kunt richten.

 

Afgelopen periode heeft de Cliëntenraad het jaarplan 2018 geschreven. Hierin hebben we onze visie en missie beschreven, onze werkwijze uitgelegd en de aandachtsgebieden alsmede de speerpunten voor 2018 benoemd. Bij de keuzes die we in het jaarplan maken, stellen we de patiënt steeds centraal. Daarnaast heeft de kwaliteit en kwantiteit van de zorgverlening onze blijvende aandacht. We vragen ons daarbij steeds af of de zorg passend van aard is, goed en optimaal verdeeld en tevens toegankelijk  is voor cliënten in het gehele verzorgingsgebied van VieCuri. Bij dat alles geven wij gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur (directie) van VieCuri en is een goede en respectvolle samenwerking met het bestuur uitermate belangrijk.

 

Door middel van het werkplan brengen we lijn aan in de werkzaamheden die verricht moeten worden. Uiteraard stellen we ook prioriteiten, omdat niet alles gelijktijdig opgepakt kan worden. In het werkplan zijn twee soorten onderwerpen terug te vinden:


1. De adviesaanvragen van de Raad van Bestuur die de Cliëntenraad dient te beoordelen;
2. De onderwerpen die we als Cliëntenraad zelf aan de orde stellen.

 

De volledige versie van  beide documenten, te weten jaarplan en werkplan 2018 kunt u terugvinden op de website.

 

Mochten er vragen, opmerkingen of suggesties zijn naar aanleiding van deze blog, neem dan contact op met de Cliëntenraad. Dat kunt u doen door een mail te sturen naar Lia Creemers (secretaresse Cliëntenraad, mailadres: lcreemers@viecuri.nl).  Wij komen hier dan bij u op terug.

 

Namens Cliëntenraad VieCuri
Huub Selen, voorzitter

 

Op de hoogte blijven van nieuwe blogs?

 

Meld u aan voor een e-mail alert!

 

Aanmelden

Typen op laptop
Huub Seelen
H. (Huub) Selen Voorzitter Cliëntenraad VieCuri
Scroll voor meer informatie