Een afbeelding van het coronavirus

OncoZON maakt oncologische zorg beter

Datum: 2 februari 2017

Professionals en patiënten van VieCuri belichten actuele onderwerpen door middel van een blog. Dit is een blog van Pedro Janssen, stafadviseur oncologie.

 

Eind september vorig jaar ging het Oncologisch Netwerk Zuidoost-Nederland formeel van start met een symposium in de ECI Cultuurfabriek in Roermond. Deze bijeenkomst was een inspirerende middag met veel inhoudelijke presentaties. Er werd gedebatteerd, maar er was ook ruimte voor humor. Kortom iedereen was zeer enthousiast en als afsluiting van de dag werd OncoZON officieel gemaakt door de voorzitter van het dagelijks bestuur prof. dr. B. Kremer, door op de foto te gaan met de vertegenwoordigers van de tien instellingen.

 

OncoZON is een samenwerkingsverband tussen negen ziekenhuizen en een bestralingskliniek, uit Limburg en Oost-Brabant. Het heeft als doel om de hoogste kwaliteit van kankerbehandeling aan te bieden in de regio, bij iedere vorm van kanker. Aandacht voor de mens staat centraal met een zo hoog mogelijk leefcomfort.

 

De deelnemende instellingen zijn:

  • Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
  • Elkerliek Ziekenhuis, Helmond
  • Laurentius Ziekenhuis, Roermond
  • Universitair Medisch Centrum+, Maastricht
  • Maastro Clinic, Maastricht en Venlo
  • Máxima Medisch Centrum, Eindhoven
  • Sint Jans Gasthuis, Weert
  • St. Anna Ziekenhuis, Geldrop
  • VieCuri Medisch Centrum, Venlo en Venray
  • Zuyderland, Sittard-Geleen en Heerlen

 

Tumorwerkgroepen

Oncologische zorg is tegenwoordig zo gecompliceerd geworden dat er steeds meer kennis per tumorsoort nodig is. Via OncoZON probeert men deze kennis te delen en te verenigen. Dit gebeurt onder andere door de 13 tumorwerkgroepen.

 

Wat doen tumorwerkgroepen?

Tumorwerkgroepen zijn het belangrijkste onderdeel van OncoZON. Dit zijn specifieke werkgroepen die het zorgpad (het afstemmen van multidisciplinaire processen bij diagnostiek, behandeling, nazorg, follow-up en verbetering van een specifieke patiëntengroep) van de afzonderlijke tumoren in kaart brengen en het proces proberen te verbeteren, zodat de beste zorg in de regio geleverd kan worden. De protocollen worden op elkaar afgestemd en nieuwe inzichten worden gedeeld door de betreffende zorgprofessionals. De zorg wordt geëvalueerd en continu verbeterd. Het komt erop neer dat of een patiënt nu in ziekenhuis A of B wordt behandeld, de kwaliteit van zorg zeer goed en hetzelfde moet zijn. Naast zorgprofessionals hebben ook patiënten zitting in de tumorwerkgroepen. Zij helpen daarin om aan te geven wat belangrijk is in hun ogen. De patiënt heeft een stem in dit alles. Dat is van grote waarde voor OncoZON.

 

'Dichtbij als het kan, verder weg als het moet'

Helaas kunnen niet alle patiënten in de directe omgeving worden behandeld. Vooral voor tumoren die niet vaak voorkomen of een complexe behandeling vragen, zal het nodig zijn om de patiënt deze zorg te geven in een kliniek die de juiste kennis heeft van deze specifieke tumoren. Daarom kan het dus nodig zijn dat het een patiënt een iets verdere reis in de regio of daarbuiten moet maken, ‘dichtbij als het kan, verder weg als het moet’.

 

Projecten van Oncozon

Naast de directe zorg nu, is het ook belangrijk om te investeren in de toekomst. Specialisten zijn steeds meer tijd kwijt met het bespreken van patiënten en het registreren van data. Dat gaat af van de tijd voor de patiënt. OncoZON wil daar verbetering in brengen. Daarom zijn er een aantal projecten opgestart, vanuit ZonMw en het Citrienfonds.

 

Project voor goede informatie-uitwisseling

Zo is er een project wat voor een goede informatie-uitwisseling tussen de instellingen moet zorgen. Dit zogenoemde XDS-netwerk kan veilig en snel brieven, verslagen en radiologische en pathologische beelden uitwerken. Hiermee kunnen specialisten, op afstand, makkelijker en sneller patiënten met elkaar bespreken.

 

Project voor multidisciplinair overleg (MDO)

Een behandelplan van een patiënt wordt niet door één specialist opgesteld, maar door een multidisciplinair team van specialisten, het zogenoemde MDO. OncoZON wil de kwaliteit van de MDO’s verbeteren door verschillende levels op te stellen: Laag complex lokaal, complex regionaal, hoog complex/second opinion. Hierdoor hoeven niet alle patiënten door alle specialisten (intern of extern) besproken te worden. Dit scheelt tijd en energie voor de betrokken zorgprofessionals.

 

Project ‘Registratie aan de bron’

Het laatste project waar aan gewerkt wordt, is ‘Registratie aan de bron’. Specialisten en andere zorgprofessionals zijn veel tijd kwijt aan kwaliteitsregistraties. Deze registraties zijn nodig voor het borgen van de zorg. Hiermee kan worden vergeleken of de zorg in bijvoorbeeld de regio of de rest van Nederland van goede kwaliteit is. Door minimale en uniforme datasets op te stellen, de terminologie eenduidiger te maken en de brieven en verslagen in de regio en landelijk op elkaar af te stemmen, wordt meer kwaliteit verkregen en bespaart men tijd. OncoZON lift hier deels ook mee op allerlei landelijke projecten die aan gelijksoortige ideeën werken.

 

Voorop

OnzoZON is uniek in Nederland en loopt voorop in de kankerzorg in de regio. Meerdere regio’s in Nederland zijn bezig om dergelijke netwerken op te bouwen, maar geen regio is zover als zuidoost Nederland. Daarnaast is het bijzonder dat alle ziekenhuizen in onze regio deelnemen. OncoZON is nu op bestuurlijk niveau vastgelegd. De regio werkt goed samen en wil van elkaar leren. Alle initiatieven zijn een belangrijke stap in de goede richting, maar het is nodig om elkaar constant te verbeteren. Dus er is nog steeds een lange weg te gaan voor de beste top-oncologische zorg.

 

Op de hoogte blijven van nieuwe blogs?

Meld u aan voor een e-mail alert!

 

Aanmelden

logo Oncozon
stafmedewerker oncologie Pedro Janssen
P. (Pedro) Janssen stafadviseur oncologie
Scroll voor meer informatie