Wachttijden
Patiënt bij balie polikliniek

Overzicht toegangstijden en wachttijden

U vindt hieronder een overzicht van onze toegangstijden tot de diverse poliklinieken en de wachttijd per behandeling of onderzoek. 

 

Uitleg toegangstijd en wachttijd

Toegangstijd polikliniek

U krijgt een verwijzing van uw (huis)arts naar een medisch specialist. Het duurt dan even voordat u bij de medisch specialist op de polikliniek terecht kunt. Het aantal weken vanaf het moment dat u een afspraak maakt bij de polikliniek tot het moment dat de afspraak bij de medisch specialist plaatsvindt, noemen we de toegangstijd.

 

Wachttijd behandeling

U krijgt van uw medisch specialist een indicatie voor een behandeling. Het duurt dan meestal even voordat u wordt geholpen. Het aantal weken vanaf het moment dat u de indicatie krijgt van uw medisch specialist tot het moment van de operatie of het onderzoek, noemen we de wachttijd.

 

Wachttijd in weken

In het overzicht zijn de toegangstijden en wachttijden aangegeven in weken en dit getal is naar boven afgerond. Dus bijvoorbeeld een wachttijd van 10 kalenderdagen is afgerond twee weken. Bij spoed is er geen wachttijd.

 

Overzicht per specialisme

Peildatum: 16-11-2017

Wachttijdenoverzicht per specialisme
 

Tijd in weken

Venlo

Tijd in weken

Venray

Anesthesiologie/pijnbestrijding

 
Toegangstijd polikliniek 3 weken 3 weken

Cardiologie

  
Toegangstijd polikliniek 2 weken  2 weken
Wachttijd dotterbehandeling (niet spoed) 3 weken n.v.t.

Dermatologie

  
Toegangstijd polikliniek 3 weken 1 week
Toegangstijd pre-maligne spreekuur 3 weken 1 week
Wachttijd operatie varices (spataderen) 6 weken

n.v.t.

Geriatrie

 

Toegangstijd polikliniek 2 weken

2 weken

Gynaecologie

 

Toegangstijd polikliniek 4 weken

3 weken

Wachttijd operatie sterilisatie vrouw 1 week

1 week

Wachttijd operatie incontinentie vrouw 2 weken

2 weken

Wachttijd baarmoeder verwijderen 2 weken

2 weken

Chirurgie

 

Toegangstijd polikliniek 2 weken

1 week

Toegangstijd mammapoli 1 week

1 week

Wachttijd galblaasoperatie  3 weken

3 weken

Wachttijd liesbreukoperatie  3 weken

3 weken

Wachttijd operatie Carpaal Tunnel Syndroom   

 

Wachttijd operatie spataderen 3 weken

3 weken

Wachttijd sterilisatie man 2 weken

2 weken

Interne Geneeskunde

 

Toegangstijd polikliniek 3 weken

3 weken

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

 

Toegangstijd polikliniek 4 weken

4 weken

Keel-, Neus- en Oorheelkunde

 

Toegangstijd polikliniek 2 weken

3 weken

Wachttijd neus- en keelamandelen verwijderen 2 weken

n.v.t.

Wachttijd oorbuisjes plaatsen 3 weken

2 weken

Wachttijd operatie neustussenschot 7 weken

2 weken

Kindergeneeskunde

 

Toegangstijd polikliniek 4 weken

 4 weken

Longgeneeskunde

 

Toegangstijd polikliniek  2 weken

2 weken

Toegangstijd Oncologie  1 week

3 weken

Toegangstijd Slaapaandoeningen  7 weken

7 weken

Maag- Darm- en Leverziekten

 

Toegangstijd polikliniek 5 weken

8 weken

Wachttijd maagonderzoek (gastroscopie) 2 weken

3 weken

Wachttijd  darmonderzoek (coloscopie) 3 weken

4 weken

Neurochirurgie

 

Toegangstijd polikliniek 5 weken

5 weken

Wachttijd operatie hernia 4 weken

4 weken 

Wachttijd operatie Carpaal Tunnel Syndroom 6 weken

5 weken 

Neurologie

 

Toegangstijd polikliniek 3 weken

1 week

Oogheelkunde

 

Toegangstijd polikliniek greaterThan18 weken

greaterThan18 weken

Wachttijd staaroperatie (cataract) nvt

15 weken

Orthopedie

 

Toegangstijd polikliniek 3 weken

4 weken

Wachttijd heupvervanging 26 weken

12 weken

Wachttijd knievervanging 26 weken

12 weken

Wachttijd kijkoperatie knie 2 weken

2 weken

Wachttijd  hernia operatie n.v.t.

n.v.t.

Wachttijd Voorste KruisbandPlastiek (VKP) n.v.t.

4 weken

Plastische chirurgie

 

Toegangstijd polikliniek 2 weken

2 weken

Wachttijd borstverkleining 4 weken

n.v.t. 

Wachttijd borstvergroting 3 weken

n.v.t. 

Wachttijd buikwandcorrectie 3 weken

n.v.t. 

Wachttijd operatie Dupuytren 2 weken

n.v.t.

Wachttijd operatie Carpaal Tunnel Syndroom 1 week

n.v.t.

Radiologie

 

 

Wachttijd CT-scan  2 weken

3 weken

Wachttijd MRI-scan  4 weken

7 weken

Reumatologie

 

 

Toegangstijd polikliniek 4 weken

3 weken

Urologie

 

Toegangstijd polikliniek 2 weken

3 weken

Wachttijd prostaat (tumor) operatie 2 weken

2 weken

Wachttijd operatie sterilisatie man 2 weken

2 weken

Wachttijd operatie incontinentie vrouw 1 week

2 weken

 

Scroll voor meer informatie